Қазақстандық патриотизмнің өлшемі не?

Қазақстандық патриотизмнің өлшемі не?

90-жылдардың басында Қазақстанда, басқа да посткеңестік елдердегідей, патриотизмнің кеңестік және ұлттық түрі қатар жүрді. Барлығы өздерінің тамырына, тарихына, халықтық дәстүрлеріне көбірек қызығушылық таныта бастады. Аға буын КСРО-ға деген ностальгиялық көңіл-күймен ыдырап кеткен одақты Отан деп қабылдады. Кейіннен кеңестік патриотизмнен алыс жаңа буыны өсті. Тәуелсіздік жылдарында қазақстандық патриотизм қалай өзгерді? 

2020 жылы "Жастар" ғылыми-зерттеу орталығының сарапшылары Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы бойынша "Қазақстан жастары"ұлттық баяндамасының сегізінші басылымын шығарды. Зерттеу барысында олар жас қазақстандықтардың "патриотизм" сөзін қалай түсінетінін білуге тырысты.

Сарапшылардың пікірінше, соңғы үш жылда жастардың санасында патриотизм өз еліне деген сүйіспеншілік, құрмет және мақтанышпен көрінетін эмоционалды түске ие болды. Мысалы, 2018 жылы респонденттердің 59,7% — ы, 2019 жылы — 60,4% - ы, 2020 жылы-53,3% - ы осылай деп есептеді. Мүмкін, құлдырау пандемия мен экономикалық салдарға байланысты.

Зерттеу көрсеткендей, жастар өздерін орта жастағы және қарт адамдармен салыстырғанда патриот деп санайды. Зерттеушілер елге деген сүйіспеншілік, құрмет пен мақтаныш патриотизмнің негізгі анықтамалары болып табылатын бірнеше әлеуметтік-демографиялық топтарды анықтады. Көбінесе бұл қазақстандықтар 14-18 жас (54,5 %) және 24-28 жас (55,1 %), Шымкент қаласынан (71,9 %), Павлодар (69,9 %), СҚО (69,8 %), Ақтөбе (69,1 %), Алматы (62,2 %) облыстарынан және Алматы қаласынан (62 %), қалалық жастар (55,3 %) және қыздар (56,8 %).

Олардың санасында патриотизм сезімі нақты әрекеттер мен әрекеттермен байланысты. Мысалы, бұған армиядағы қызмет және Отанды қорғауға дайындық (38,9%), елдің игілігі үшін жұмысты жақсы және адал орындау (28,3%), балаларда патриотизмге тәрбиелеу (28%) жатады. Әскердегі қызмет және Отанды патриотизм ретінде қорғауға дайын болу 14 пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдерде (43,1 %) және ауылдық респонденттерде (45,6%) жиі кездеседі. Ел игілігі үшін адал жұмыс (29,5 %) және балаларда патриотизмді тәрбиелеу (32,2 %) 24 пен 28 жас аралығындағы топта жиі кездеседі, бұл осы топтың жас ерекшеліктеріне байланысты (балалардың болуы және іскерлік белсенділіктің жоғары үлесі) табиғи болып көрінеді.

Өңірлік бөліністе әскердегі қызмет пен Отанды қорғауға дайындық Атырау облысында (67,1%) патриотизмнің көрінісі ретінде, ел игілігі үшін — Павлодар (49,3 %), СҚО (45,3 %) және Қызылорда (41,3 %) облыстарында адал жұмыс, Қызылорда облысында адалдық пен әдептілік ретінде айқындалады (58,7 %), Атырау облысында — балаларда патриотизмге тәрбиелеу (50 %).

Патриоттың маңызды жеке қасиеттерінің бірі, зерттеуге қатысушылардың пікірінше, адалдық пен адалдық (32,1 %).

Респонденттер азаматтық қоғамның мазмұнын анықтайтын қоғамдық қатынастар санаттарында патриотизмді қайырымдылыққа қатысу (19,1%), белсенді азаматтық ұстанымды көрсету, Ел істеріне қатысу (17,1%), елдегі оқиғаларға қызығушылық (14,7%) сияқты қоғамдық мүдделерді қорғау және ілгерілету функцияларында салыстырмалы түрде аз көреді. Жалпы, сайлауға және митингілерге қатысу (8,9 %) олар үшін де патриоттық акт болып табылмайды.

"Патриотизм мен патриоттық тәрбие мәселесі тек посткеңестік кеңістікте ғана емес, басқа елдерде де өзекті, сондықтан Ұлыбританияда алғашқы британдық құндылықтарды қайтару бойынша пікірталастар жүріп жатыр, ал АҚШ-та ол соңғы президенттік сайлаудағы пікірталастардың біріне айналды. Қоғамдық даму үдерістеріндегі патри

отизмнің татуласуы мәселесі Бүкіләлемдік бірігу, әлеуметтік трансформация және азаматтардың құндылығын қайта бағдарлау жағдайында ерекше айқындыққа ие болады. Бұл құбылыстың өзі мен оның мемлекеттік саясат санатына өтуінің екіұштылығына байланысты",-деп бөлісті" Рухани жаңғыру " қазақстандық қоғамдық даму институтының стратегиялық талдау тобының талдаушы-менеджері Гүлмира Сұлтанғазы.

Сарапшы "Қазақстан-2050" Стратегиясында патриотизм өзекті міндет ретінде де, қандай да бір конструкция ретінде белгіленгенін, онсыз экономикалық және саяси процестерді барабар дамыту мүмкін невозможностігін атап өтті.

Стратегияда ұсынылған патриотизмді түсіндіру анықтаманы жаңа деңгейге көтеріп, оның елге деген сүйіспеншілік пен мақтаныш ретіндегі негізгі мағынасын экономикалық мағынамен толықтырады. Осы түсіндіруге сәйкес отанмен қарым-қатынас прагматизм мен реализм контекстінде қалыптасады: "біз елді жақсы көреміз, егер мемлекет әр азаматқа өмір сапасына, қауіпсіздікке, тең мүмкіндіктер мен перспективаларға кепілдік берсе, біз оны мақтан тұтамыз".

"Мемлекет мүмкіндіктердің теңдігі үшін жағдай жасап қана қоймай, жеке тұлғаның табиғи, саяси және экономикалық құқықтарының спектрін іске асыру үшін жауапкершілікті өз мойнына алады. Адамның, елдің және мемлекеттің өзара тәуелділік философиясы патриотизмді қазіргі заманғы түсіну үшін негіз болып табылады. Бұл, мүмкін, оның 90-шы жылдардағы семантикалық жүктемелерден басты айырмашылығы. Бүгінгі таңда қазіргі Қазақстан мемлекеті мен ұлтының қалыптасуының күрделі жолынан өтіп, біз бір мезгілде өз тағдырымыз үшін ғана емес, Отанымыз үшін де жоғары жауапкершілік сезімін (міндетті емес, ол айқын көрінуге тиіс) алдық. Өзіне, жақындарына, халыққа, елге және ақыры мемлекетке деген сүйіспеншілік патриоттық сезімнің құрамдас бөлігі болып табылады", - деп атап өтті Гүлмира Сұлтанғазы.
Патриотизмді сынаудың да орны бар. Бірақ, көп жағдайда, бәлкім, білместен, қазақстандықтар оның негізгі қағидаттарын ұстанады: біріншіден, Отанға деген сүйіспеншілік, оның жетістіктері үшін мақтаныш, айтпақшы, нақты адамдардың жеңістерінде көрінеді. Екіншіден, біз елде не болып жатқанына мән бермейміз, бұған еріктілер қозғалысы, қайырымдылық актілері дәлел бола алады.

Патриотизм және этносаралық қатынастар

Патриотизм-бұл, ең алдымен, жеккөрушіліктің барлық түрлерін: басқа мәдениеттерге, этностарға, дәстүрлерге жол бермейтін моральдық категория. Қазақстандықтар толеранттылық пен өзара сыйластықтың жоғары деңгейін көрсетуде, дейді сарапшы Гүлмира Сұлтанғазы.

Мысалы, респонденттердің басым көпшілігі (80,4 %) қандай да бір дәрежеде мемлекеттік этносаралық саясатты оң бағалайды. Қостанай (96,6 %), Атырау (90 %), Жамбыл (88 %) және Қызылорда (88 %) облыстарының респонденттері этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты жиі қолдайды. БҚО-да (27,5 %), Маңғыстау облысында (18,4 %) және Алматы қаласында (16%) этносаралық саясат қандай да бір шамада теріс бағаланады. Этникалық тұрғыдан алғанда, бұл көбінесе орыстар (15,7 %) және басқа этникалық топтардың өкілдері (14,9 %).

Бірлік пен этносаралық келісімді сақтау үшін біріктіруші факторды айқындау қажет. Респонденттердің 38% -. пікірінше, ынтымақтастық пен бірлік сезімі көптеген факторларға байланысты қалыптасады. Азаматтық (19,3%), аумақтық (11,4 %) және этникалық (9,4%) сияқты шоғырландырушы компоненттер әлеуетке ие. Елеусіз факторлар діни тиістілік (4,4 %), біртұтас тарих (0,1 %), өзара сыйластық (0,1 %), ортақ хобби (0,1%) болып табылады. Респонденттердің 7,5 % жауап беру қиынға соқты. Әрбір оныншы адам ел азаматтарымен бірлік пен ынтымақтастықты сезінбейді.

Егер жасына, жынысына және елді мекеніне қарамастан жалпы республикалық көрсеткіштен айтарлықтай айырмашылықтар болмаса, онда өңірлік және этникалық бөліністе жекелеген санаттар бөлінеді. БҚО (33,3 %), Атырау облысы (28,6 %) және ШҚО (18,2%) жастары Қазақстан халқымен бірлікті және ынтымақтастықты жиі сезінбейді. Соңғы екі аймақ этникалық құрамды біріктіруші фактор ретінде анықтаумен сипатталады. Этникалық бөліністе орыстар (16 %) қазақтарға (8,2 %) және басқа этникалық топтардың өкілдеріне (12,8%) қарағанда бірлік пен ынтымақтастық сезімінің жоқтығын жиі атап өтеді. Этникалық кемсітушілік (12,1 %) және орыс тілін білмеу (12,1 %) жас ерекшеліктеріне байланысты кемсітуден кейінгі ең жақсы 5 себепке жатады (12,6 %). Сауалнамаға қатысқандардың 28,3%-ы Қазақстанда жастарға қатысты қандай да бір кемсітушілік пен құқықтарды бұзу жоқ деп санайды.

Алайда, әрбір бесінші адам қазақ тілін білмеуді және білім деңгейін кемсітуге немесе олардың құқықтарын бұзуға жағдай ретінде атап өтті. Қазақ тілін білмеу Алматы (34 %), Қарағанды (32,9 %), Маңғыстау (30,3 %) облыстарының респонденттері үшін проблемалы. Білім деңгейі бойынша қысымды Түркістан (34,7 %), Маңғыстау (28,9 %), Қостанай (22,5 %) облыстарының тұрғындары жиі сезінеді. Жыныстық бағдарлау мәселелері Ақтөбе (46,4 %), Павлодар (26 %) облыстарында және Алматы қаласында (33,5%) өткір көрінеді. Жасқа байланысты кемсітушілік Ақмола (27,6%), Қарағанды (19,6%), Қызылорда (18,5 %) және Түркістан (18,8 %) облыстары сияқты өңірлерге тән. Орыс тілін білмеу ШҚО (26 %), Түркістан (25,1 %) және Маңғыстау (22,4 %) облыстарынан келген респонденттерді алаңдатады.

Қалалық және ауылдық респонденттердің арасында келесі айырмашылықтар бар. Қала тұрғындары қазақ тілін білмеу (22,9 %) және жыныстық бағдар (21,3 %, бұл респонденттердің 10,7% - ы мұндай кемсітушілікті көрсеткен ауыл тұрғындары арасындағы көрсеткіштен екі есе жоғары) себебінен кемсітушілікке жиі ұшырайды. Ауыл тұрғындары білім деңгейіне байланысты (20,8%), содан кейін ғана қазақ тілін білмеу себебінен (15,9%) өзіне деген көзқарасты жиі сезінеді. Сондай-ақ, қазақ жастары білім деңгейіне қатысты төзбеушілік туралы жиі айтты (19,4% немесе кемсітушілік тізімінде бірінші орын).

Осылайша, этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттың оң бағалары бар. Отандастықты қалыптастыру этникалық, әлеуметтік және басқа да шығу тегіне қарамастан қазақстандықтардың бірлігі бойынша неғұрлым перспективалы платформа ретінде қарастырылады. Тіл мәселесі де назар аударады.

Зерттеу қорытындысы бойынша сарапшылар Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне және жергілікті атқарушы органдарға өз ұсыныстарын ұсынды. Олардың пікірінше, құндылық бағдарларының жоғары сегменттелуіне байланысты жастар саясатын жүзеге асыру және тәсілдерді іздеу кезінде аймақтық ерекшеліктерді ескеру қажет. Павлодар облысында, ал Түркістан облысында ұрпақаралық қатынастар мәселелеріне патриотизмге тәрбиелеу мәселелеріне ерекше назар аудару қажет. Батыс облыстарының тұрғындары үшін діни саясатты дұрыс тұжырымдау маңызды. Мұның бәрі бар айырмашылықтарды тегістеуге және сонымен бірге жаңа ұрпақтың ішкі қажеттіліктеріне жауап беруге мүмкіндік береді.

Егер өскелең ұрпақтың білімге, жаңа дағдыларды игеруге деген қызығушылығы туралы айтатын болсақ, онда білім және ғылым министрлігі мектептердегі кәсіптік бағдар беру жұмысының жүйесін жетілдіруі қажет. Сондай-ақ, зерттеу бейресми білімге деген қызығушылықтың артып келе жатқанын көрсетеді. Жастар өздерінің негізгі құндылықтарын әлеуметтік желілерден іздейтінін ескерген жөн және оны дұрыс пайдалану керек.

Этносаралық қарым-қатынас мәселелеріне келетін болсақ, тілдік фактордың әсерін азайту қажет. Сондықтан, үштілділікті дамыту саясатын ұстануды сақтай отырып, қазақ тілін оқыту бойынша тілдік курстар мен оқу құралдары мен бағдарламаларын ұлғайту және мемлекеттік тіл оқытушыларын даярлауды күшейту ұсынылады.

Айта кету керек, соңғы жылдары Қазақстанда жас қазақстандықтарға және патриоттық тәрбиеге көп көңіл бөлінді. 2019 жылы Жастар жылы болды, ал 2020 жыл Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен еріктілер жылына арналды.

Салауатты өмір салтын насихаттау, ішкі туризмді дамыту және экология мәселелері дәл осы тақырыптар ең танымал және Жастардың құндылық бағдарларын анықтайды. Сондай-ақ, қоғам қайраткерлері мен ғалымдар: жастар қоғам өміріне өз еркімен қатысып, ортақ мәселелерді шешуге неғұрлым белсенді бола бастаса, соғұрлым қоғам ортақ құндылықтар негізінде жиналады, олардың ішінде біздің елде тұратын барлық адамдарға құрмет, өзара көмек, ынтымақтастық және патриотизм негізгі болуы керек.

Айнұр Нұрсабет 

Автор
Последние статьи автора
Кадрлық резерв. Ол қай жағдайда компанияны құтқарады, ал қашан қызметкерлерге теріс ықпал етеді?
Кадрлық резерв. Ол қай жағдайда компанияны құтқарады, ал қашан қызметкерлерге теріс ықпал етеді?
Қайтыс болған адамның заттарын сақтауға бола ма?
Қайтыс болған адамның заттарын сақтауға бола ма?
Цифра
50
50 км/ч – именно с такой средней скоростью промчался вчера по афинской трассе Вячеслав Екимов

50 км/ч – именно с такой средней скоростью промчался вчера по афинской трассе Вячеслав Екимов, чтобы завоевать серебро в велогонке с раздельным стартом.
1900
Году

Бокс был узаконен как вид спорта
2,5
ГРАММА

Масса мячика для игры в настольный теннис
5
Олимпийских колец

символизируют единство пяти континентов, хотя ни одно из них не является символом какого-то конкретного континента. Цвета колец — синий, красный, желтый, зеленый, черный, — были выбраны, как наиболее часто встречающиеся на флагах государств мира.
130
км/час

С такой скоростью летит мяч, после удара профессионального волейболиста